[spectre] IMPAKT Festival 2020, Open Call for Works and Soft Machines on the Channel

IMPAKT info at impakt.nl
Fri May 15 10:34:02 CEST 2020


An update about the IMPAKT Festival 2020, an Open Call for Works and Soft Machines on the IMPAKT Channel.

English version (#English)
View this email in your browser (https://mailchi.mp/impakt/newsletter-october-3-tours-and-more-932049?e=fb585df6a7)
Pre-pandemische openingsavond van het IMPAKT Festival 2019.


** IMPAKT Festival 2020: Zero Footprint
------------------------------------------------------------
Na maanden van fysieke afstand, online brainstormsessies, voorschriften en protocollen zetten we voorzichtige stappen richting het aankomende IMPAKT Festival. We weten niet hoe de wereld eruit zal zien in "het nieuwe normaal", maar we kunnen wel nadenken over naar wat voor soort wereld we willen terugkeren. Vanuit de urgentie van de wereldwijde klimaatcrisis onderzoekt het IMPAKT Festival 2020: Zero Footprint hoe technologie bijdraagt aan de klimaatcrisis, welke mogelijkheden technologie kan bieden om de crisis te keren en hoe we kunnen streven naar duurzame ontwikkeling, zonder het belang van zorg, solidariteit, speelsheid en experiment te verliezen. Binnenkort meer!


** Open Call for Works voor het IMPAKT Channel
------------------------------------------------------------

Nu veel tentoonstellingen gesloten zijn vanwege de maatregelen rondom het coronavirus hebben kunstenaars minder mogelijkheden hun werk te vertonen en heeft het kunstminnende publiek geen kans het te bekijken. IMPAKT wil graag haar online platform voor kunstenaars beschikbaar stellen en met deze Open Call for Works kunstenaars uitnodigen om videowerken in te sturen die bij selectie, en tegen een vergoeding, een maand online gepresenteerd worden op het IMPAKT Channel (https://impakt.nl/channel/) .
Lees meer over de voorwaarden voor de Open Call for Works (https://impakt.nl/news/2020/call-for-works-for-the-impakt-channel/)
Feiko Beckers, Walking up and down to a woman I once had a crush on, 2009.


** IMPAKT Channel: Soft Machines
------------------------------------------------------------

In tijden van fysieke afstand zijn sociale connecties en empathie des te belangrijker geworden. De werken in het Soft Machines Channel-programma onderzoeken de samenkomst van emotie en machine en benaderen het concept empathie in zowel vorm als in inhoud. In de verschillende werken komt naar voren hoe technologie de ethische en emotionele lasten van mensen overneemt en hoe onze eigen emotionele wereld wordt hervormd door de eisen van technologie. Soft Machines bevat werken van Jon Rafman, Metahaven, Wojciech Bąkowski, Daniel Cockburn, John Butler, Benjamin Nuel en Feiko Beckers.
Bekijk Soft Machines op het IMPAKT Channel (https://impakt.nl/channel/curated/soft-machines/)

============================================================
IMPAKT 2020 wil graag bedanken: ** Gemeente Utrecht (https://www.utrecht.nl/)
, ** Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (http://www.stimuleringsfonds.nl/)
, ** Mondriaan Fonds (https://www.mondriaanfonds.nl)
, ** Creative Europe Program of the European Union (https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en)
, ** Digitaal Erfgoed Nederland (https://www.den.nl)
, ** Fonds 21 (https://www.fonds21.nl)
, ** Stichting Democratie en Media (https://www.stdem.org/en/)
, ** K. F. Hein Fonds (https://kfhein.nl)
, ** Fentener van Vlissingen Fonds (http://www.fentenervanvlissingenfonds.nl)
, ** Stokroos (https://www.stokroos.nl)
en ** Prins Bernard Cultuur Fonds (https://www.cultuurfonds.nl)
** Website (http://impakt.nl/)
** Facebook (https://www.facebook.com/impaktfestival/?ref=aymt_homepage_panel)
** Twitter (https://twitter.com/ImpaktFestival)
** Instagram (https://www.instagram.com/impaktfestival/)
Copyright © 2020 IMPAKT, All rights reserved.
You receive this e-mail because you have subscribed for IMPAKT newsletters.

Our mailing address is:
IMPAKT
Lange Nieuwstraat 4
3512 PH Utrecht
The Netherlands

Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences (https://impakt.us11.list-manage.com/profile?u=8c757edf704e4d4f141d9bf58&id=dd7de977b3&e=fb585df6a7)
or ** unsubscribe from this list (https://impakt.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=8c757edf704e4d4f141d9bf58&id=dd7de977b3&e=fb585df6a7&c=a7252a068c)


The pre-pandemic opening programme of the IMPAKT Festival 2019.

IMPAKT Festival 2020: Zero Footprint

After months of physical distance, online brainstorming sessions, prescriptions and protocols, we carefully proceed with the preparations for the upcoming IMPAKT Festival. We don't know what the world will look like in "the new normal", but we can already think about what kind of world we want to return to. From the urgency of the global climate crisis, the IMPAKT Festival 2020: Zero Footprint examines how technology contributes to the climate crisis, what opportunities technology can offer to reverse the crisis and how we can strive for sustainable development, without losing the importance of care, solidarity, playfulness and experiment. More soon!

Open Call for Works for the IMPAKT Channel

Now that many exhibitions are closed due to the measures taken to prevent the spread of the of the coronavirus, artists have fewer opportunities to display their work and the art-loving public has no chance to view it. IMPAKT would like to make its online platform available to artists and with this Open Call for Works invite artists to submit video works that will be presented online, upon selection and for a fee, for a month on the ** IMPAKT Channel (https://impakt.nl/channel/)
.
** Read more about the conditions of the Open Call for Works (https://impakt.nl/news/2020/call-for-works-for-the-impakt-channel/)

Feiko Beckers, Walking up and down to a woman I once had a crush on, 2009.

IMPAKT Channel: Soft Machines

In times of physical distancing, social connections and empathy have become all the more important.
The works in the Soft Machines Channel programme explore the intersection of affect and machines, taking the concept of empathy as both its content and form. In the programme, technology adopts the ethical and emotional burdens of humans and our own emotional world is reshaped by the demands of technology. Soft Machines includes works by Jon Rafman, Metahaven, Wojciech Bąkowski, Daniel Cockburn, John Butler, Benjamin Nuel and Feiko Beckers.
** Watch Soft Machines on the IMPAKT Channel (https://impakt.nl/channel/curated/soft-machines/)
IMPAKT 2020 would like to thank: ** Gemeente Utrecht (https://www.utrecht.nl/)
, ** Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (http://www.stimuleringsfonds.nl/)
, ** Mondriaan Fonds (https://www.mondriaanfonds.nl)
, ** Creative Europe Program of the European Union (https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en)
, ** Digitaal Erfgoed Nederland (https://www.den.nl)
, ** Fonds 21 (https://www.fonds21.nl)
, ** Stichting Democratie en Media (https://www.stdem.org/en/)
, ** K. F. Hein Fonds (https://kfhein.nl)
, ** Fentener van Vlissingen Fonds (http://www.fentenervanvlissingenfonds.nl)
, ** Stokroos (https://www.stokroos.nl)
and ** Prins Bernard Cultuur Fonds (https://www.cultuurfonds.nl)
** Website (http://impakt.nl/)
** Facebook (https://www.facebook.com/impaktfestival/?ref=aymt_homepage_panel)
** Twitter (https://twitter.com/ImpaktFestival)
** Instagram (https://www.instagram.com/impaktfestival/)
Copyright © 2020 IMPAKT, All rights reserved.
You receive this e-mail because you have subscribed for IMPAKT newsletters.

Our mailing address is:
IMPAKT
Lange Nieuwstraat 4
3512 PH Utrecht
The Netherlands

Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences (https://impakt.us11.list-manage.com/profile?u=8c757edf704e4d4f141d9bf58&id=dd7de977b3&e=fb585df6a7)
or ** unsubscribe from this list (https://impakt.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=8c757edf704e4d4f141d9bf58&id=dd7de977b3&e=fb585df6a7&c=a7252a068c)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://post.in-mind.de/pipermail/spectre/attachments/20200515/b955b924/attachment-0001.html>


More information about the SPECTRE mailing list